Cola & Limonaden

  Coca Cola light (Einweg)

  Coca Cola light (Einweg)

  330 ml
  0,75 €
  2,27 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Coca Cola Zero Sugar (Einweg)

  Coca Cola Zero Sugar (Einweg)

  330 ml
  0,75 €
  2,27 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Coca Cola Dosen (Einweg)

  Coca Cola Dosen (Einweg)

  10 x 0,33 l
  5,89 €
  1,78 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 2,50 €)
  Coca Cola (Einweg)

  Coca Cola (Einweg)

  330 ml
  0,75 €
  2,27 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Thomas Henry Spicy Ginger (Mehrweg)

  Thomas Henry Spicy Ginger (Mehrweg)

  200 ml
  0,99 €
  0,50 €/100 ml
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)
  Thomas Henry Cherry Blossom Tonic (Mehrweg)

  Thomas Henry Cherry Blossom Tonic (Mehrweg)

  200 ml
  0,99 €
  0,50 €/100 ml
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)
  Thomas Henry Elderflower Tonic (Mehrweg)

  Thomas Henry Elderflower Tonic (Mehrweg)

  200 ml
  0,99 €
  0,50 €/100 ml
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)
  Jeden Tag Orangenlimonade (Einweg)

  Jeden Tag Orangenlimonade (Einweg)

  1,50 l
  0,75 €
  0,50 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Raak Kinder Cola (Einweg)

  Raak Kinder Cola (Einweg)

  250 ml
  0,89 €
  0,36 €/100 ml
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Dr. Pepper Erfrischungsgetränk (Einweg)

  Dr. Pepper Erfrischungsgetränk (Einweg)

  330 ml
  0,95 €
  2,88 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Coca Cola (Einweg)

  Coca Cola (Einweg)

  500 ml
  1,05 €
  2,10 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Capri-Sun Cola Mix

  Capri-Sun Cola Mix

  10 x 0,20 l
  2,99 €
  1,50 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Coca Cola (Einweg)

  Coca Cola (Einweg)

  1 l
  1,39 €
  1,39 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Coca Cola Light (Einweg)

  Coca Cola Light (Einweg)

  1 l
  1,39 €
  1,39 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Fanta Orange (Einweg)

  Fanta Orange (Einweg)

  1 l
  1,39 €
  1,39 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Sprite (Einweg)

  Sprite (Einweg)

  1 l
  1,39 €
  1,39 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Fanta Orange (Einweg)

  Fanta Orange (Einweg)

  500 ml
  1,05 €
  2,10 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Coca Cola Zero Sugar (Einweg)

  Coca Cola Zero Sugar (Einweg)

  500 ml
  1,05 €
  2,10 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)