Softdrinks

  Coca Cola Dosen (Einweg)

  Coca Cola Dosen (Einweg)

  10 x 0,33 l
  5,89 €
  1,78 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 2,50 €)
  Capri-Sun Orange

  Capri-Sun Orange

  10 x 0,20 l
  2,99 €
  1,50 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Red Bull Energy Drink (Einweg)

  Red Bull Energy Drink (Einweg)

  4 x 0,25 l
  5,39 €
  5,39 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 1,00 €)
  Coca Cola (Einweg)

  Coca Cola (Einweg)

  330 ml
  0,75 €
  2,27 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Coca Cola light (Einweg)

  Coca Cola light (Einweg)

  330 ml
  0,75 €
  2,27 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Coca Cola Zero Sugar (Einweg)

  Coca Cola Zero Sugar (Einweg)

  330 ml
  0,75 €
  2,27 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  T400 Energy (Einweg)

  T400 Energy (Einweg)

  1,50 l
  1,89 €
  1,26 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Sangrita Picante

  Sangrita Picante

  500 ml
  2,69 €
  5,38 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Thomas Henry Spicy Ginger (Mehrweg)

  Thomas Henry Spicy Ginger (Mehrweg)

  200 ml
  0,99 €
  0,50 €/100 ml
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)
  Thomas Henry Cherry Blossom Tonic (Mehrweg)

  Thomas Henry Cherry Blossom Tonic (Mehrweg)

  200 ml
  0,99 €
  0,50 €/100 ml
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)
  Thomas Henry Elderflower Tonic (Mehrweg)

  Thomas Henry Elderflower Tonic (Mehrweg)

  200 ml
  0,99 €
  0,50 €/100 ml
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)
  Monster Energy The Doctor (Einweg)

  Monster Energy The Doctor (Einweg)

  500 ml
  1,69 €
  3,38 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)