Malzbier

  Vitamalz (Einweg)

  Vitamalz (Einweg)

  330 ml
  1,06 €
  3,21 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Vitamalz (Mehrweg)

  Vitamalz (Mehrweg)

  330 ml
  0,77 €
  2,33 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,08 €)
  Vitamalz (Einweg)

  Vitamalz (Einweg)

  700 ml
  1,35 €
  1,93 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,25 €)
  Flensburger Malz (Mehrweg)

  Flensburger Malz (Mehrweg)

  330 ml
  1,06 €
  3,21 €/1 l
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  (+ Pfand 0,15 €)