Kohl- und Blütengemüse

  Rotkohl

  Rotkohl

  ca. 3200 g
  4,77 €
  1,49 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Brokkoli

  Brokkoli

  500 g
  1,99 €
  3,98 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Wirsingkohl

  Wirsingkohl

  ca. 1900 g
  3,21 €
  1,69 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Kohlrabi

  Kohlrabi

  1 St.
  1,19 €
  1,19 €/1 st
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Weißkohl

  Weißkohl

  ca. 2100 g
  3,13 €
  1,49 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Spitzkohl

  Spitzkohl

  1 St.
  2,19 €
  2,19 €/1 st
  inkl. MwSt., zzgl. Versand
  Chinakohl

  Chinakohl

  ca. 1000 g
  1,79 €
  1,79 €/1 kg
  inkl. MwSt., zzgl. Versand